Announcements

 

MEDICAL BIOPHYSICS- 1st Year 2022/2023, General Medicine

Examination topics 

 1. BIOLOGICAL THERMODYNAMICS. Biogeochemical Cycles;  First law of thermodynamics; Hess’s law; Application of Hess law in determination of the energy balance in living systems; Calorimetry; Isocaloric coefficients; Energy income from food mixture; The energy expend; Repartition of energy expenditure;   Homeostasis;
 2.      BIOMECHANICS- BIOPHYSICS OF THE MUSCLE CONTRACTION. Energetics: energy expenditure, Basal metabolic rate; structure of skeletal muscle; Molecular mechanism of muscle contraction; Isotonic versus Isometric Contractions; tetanic contraction;Force-length and force-velocity relationships; Electromyography;
 3.      BIOMEMBRANES-Transport of the substance through the cell membrane. BIOMEMBRANES  STRUCTURE; Fluid mosaic model; Simple diffusion; Fick’s Laws of diffusion; Permeability coefficient; Facilitated Diffusion; IONOPHORES; Endocytosis; pinocytosis; membranes in the body; Factors Affecting Diffusion Across a Plasma Membrane .
 4.       MECHANISMS OF PASIVE AND ACTIVE TRANSPORT THROUGH THE MEMBRANES. OSMOSIS; Osmotic pressure – the laws of osmosis; Effect of different solutions on blood cells; Reverse osmosis; Dialysis; Osmotic pressure of  blood plasma; Edema mechanism; Glomerular filtration; ACTIVE TRANSPORT. Antiport, symport; Na+ K+ pump;
 5.       ELECTRICAL PROPERTIES OF BIOMEMBRANES. Electro-chemical potential; NERNST’ Equation; Extracellular/intracellular fluid; The inside membrane potential-Goldmann-Hodgkin-Katz formula; Resting Potential; Action potential; Propagation of the active potential; Electrical /CHEMICAL synapses; BIOPOTENTIALS;
 6.     The eye and vision-Medical optics. Structure and function of the eye; Rods and cones sensitivity; Accommodation; OPTICAL DEFECTS AND THEIR CORRECTION; Eye Diseases;
 7.     THE EAR AND HEARING-Biophysical mechanisms. Structure and function of the ear; Inverse Square Law- Sound propagation; Organ of Corti-The Body’s Microphone; TRANSMISION AND MEASUREMENT OF SOUND; Sound Intensity; Sound Pressure; Loudness; Equal Loudness Curves; Phons; DEFECTS OF HEARING; Audiometry; Hearing Aids.
 8.        Ultrasound-Doppler Effect and applications. Sound propagation; Acoustic impedance; Echogenicity; Piezoelectric effect; propagation of ultrasound in soft tissues; TRANSDUCERS; Ultrasound Doppler; Doppler Effect;  Blood Velocimetry; Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy.
 9.   OPTIC FIBERS AND LASERS. Total internal reflection; Critical angle; Light Transmission in optic fibers; The Endoscope; LASER-Stimulated emission; Types of lasers; Laser Surgery.
 10. IONIZING RADIATION- Types of radiation; Radioactivity; radioactive decay law; Radioactive Half-Life;  source activity; DOSE OF RADIATION; Radiation dose units; X-rays Tube; Characteristic X-Rays; Bremsstrahlung X-Rays; Radiography; Computed tomography; Magnetic Resonance Imaging; PET Scan; Radiation Therapy;
 11.    X rays- medical applications. Biological Effects; Fluoroscopy; Mammography; Digital Angiography; Nuclear Medicine; Radionuclide therapy; Teletherapy; Brachytherapy; Diagnostic Radiopharmaceuticals; Radioisotopes.
 12. Biomaterials: definition, examples, tissue engineering, biomaterial-tissue interactions.

     

    Medicina Dentara, ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

                         SUBIECTE PENTRU EXAMEN

1. Termodinamica biologica. Ciclul Biogeochimic; Ciclul hidrologic, Ciclul azotului si al carbonului. Primul principiu al termoduinamicii si legea lui Hess. Bilantul energetic al unui organism viu si determinarea lui. Coeficienti izocalorici. Repartitia cheltuielilor energetice. Fluide biologice.
2. Biofizica contractiei musculare. Notiuni generale de biomecanica. Consum minim de energie: Metabolismul bazal. Tipuri de muschi. Structura muschiului scheletic. Mecanismul molecular al contractiei muscular. Tipuri de contractie. Relatia forta-lungime, Relatia forta-viteza de scurtare.Tetania. Efectul Fenn. Puterea mecanica a inimii. Puterea dezvoltata in timpul mersului. Electromiografia.
3. MEMBRANE BIOLOGICE. FENOMENE DE TRANSPORT. Compozitie, proprietati fizicochimice, structura. Clasificarea proteinelor membranare. Micele, lipozomi. Modelul mozaicului fluid. Asimetria membranelor biologice. Difuziunea libera. Legile lui Fick. Coeficientul de difiziune. Coeficientul de permeabilitate al membranelor. Difuziunea facilitata.Ionofori. Fagocitoza. Pinocitoza. Transportul glucozei.
4. Mecanisme de transport pasiv si activ. Osmoza. Presiunea osmotica . Legile presiunii osmotice. Solutii izotonice, hipertonice, hipotonice. Osmoza inversa. Filtrarea apei potabile. Dializa. Presiunea osmotica a plasmei sanguine. Rolul osmozei in procesele de transport prin capilare. Rolul osmozei in elaborarea urinei. Clearance. Potentialul electro-chimic. Relatia lui Nernst. Transport activ. Pompa de Na+ K+ . Potentialul de repaos. Formula Goldmann-Hodgkin-Katz.
5. PROPRIETATI ELECTRICE ALE MEMBRANELOR. POTENTIALUL DE REPAOS SI DE ACTIUNE. Rezistenta si capacitatea membranara. Circuit electrc echivalent. Potential de repaos. Distributia ionilor. Potentialul de actiune. Caracteristicile stimulilor electrici . Propagarea potentialului de actiune. Sinapsa chimica/electrica. Reflexul rotulian. Biopotentiale-exemple.
6. BIOFIZICA PERCEPTIEI VIZUALE. ELEMENTE DE OPTICA MEDICALA. Structura ochiului, medii transparente. Structura retinei. Chimia fotopigmentilor. Acomodarea. Teoria HELMHOLTZ –YUANG-Vedera colorata. Defecte de vedere si corectia lor. Formula lentilelor.
7. MECANISME BIOFIZICE ALE PERCEPTIEI AUDITIVE. Analizatorul acustic structura: urechea externa, medie, interna. Legea propagarii sunetului. Semnale sonore-clasificare. Caracteristicile unei unde sonore. Presiunea Sonora. Intensitatea Sonora/Nivelul sonor . Taria Sonora. Curbe de tarie egala. Audiograma. Defecte ale auzului. Ultrasunetele. Efectul piezoelectric. Proprietati ale ultrasunetelor in organism. Efectul Doppler.
8. Interactiunea radiatiilor ionizante si neionizante cu materia vie. Clasificare. Raze X-producere si caracterizare, proprietati. Dezintegrarea radioactiva.Tipuri de radiatii ionizante-caracteristici. Radioactivitatea. Legea dezintegrarii radioactive. Activitatea unei surse, unitati de masura, timpul mediu de viata. Timpul de injumatatire.
9. NOTIUNI DE DOZIMETRIA RADIATIILOR. RADIOIZOTOPI UTILIZATI IN MEDICINA. Detectorul Geiger-Müller. Efectele radiatiilor. Izotopi naturali si artificiali. Radioizotopi in tratarea cancerului. Medicina de diagnostic: PET. Sterilizarea prin iradiere.
10. DOZE DE RADIATII- Definitie si unitati de masura. Doza de ioni. Doza de energie absorbita. Eficacitatea biologica, doza biologica. Doza maxima admisa. Efecte directe si indirecte. Radioliza apei. Efecte asupra celulelor- legea Bergonie Tribondau. Radiatia neionizanta. Cromofori. Absorbtia radiatiilor UV-VIS de catre unele legaturi chimice. Efecte ale radiatiilor neionizante. Fotochimia. Ozonul. Efecte asupra proteinelor si acizilor nucleici. Influenta UV asupra tesuturilor.

11. BIOMATERIALE, clasificare, proprietati, exemple.

 

Fizica Farmaceutica-Tematica pentru examen

FARMACIE anul universitar 2022/2023

1. Termodinamica biologica. Ciclul Biogeochimic; Ciclul hidrologic, Ciclul azotului si al carbonului. Primul principiu al termoduinamicii si legea lui Hess. Bilantul energetic al unui organism viu si determinarea lui. Coeficienti izocalorici. Repartitia cheltuielilor energetice. Fluide biologice.
2. Biofizica contractiei musculare. Notiuni generale de biomecanica. Consum minim de energie: Metabolismul bazal. Tipuri de muschi. Structura muschiului scheletic. Mecanismul molecular al contractiei muscular. Tipuri de contractie. Relatia forta-lungime, Relatia forta-viteza de scurtare.Tetania. Efectul Fenn. Puterea mecanica a inimii. Puterea dezvoltata in timpul mersului. Electromiografia.
3. MEMBRANE BIOLOGICE. FENOMENE DE TRANSPORT. Compozitie, proprietati fizicochimice, structura. Clasificarea proteinelor membranare. Micele, lipozomi. Modelul mozaicului fluid. Asimetria membranelor biologice. Difuziunea libera. Legile lui Fick. Coeficientul de difiziune. Coeficientul de permeabilitate al membranelor. Difuziunea facilitata.Ionofori. Fagocitoza. Pinocitoza. Transportul glucozei.
4. Mecanisme de transport pasiv si activ. Osmoza. Presiunea osmotica . Legile presiunii osmotice. Solutii izotonice, hipertonice, hipotonice. Osmoza inversa. Filtrarea apei potabile. Dializa. Presiunea osmotica a plasmei sanguine. Rolul osmozei in procesele de transport prin capilare. Rolul osmozei in elaborarea urinei. Clearance. Potentialul electro-chimic. Relatia lui Nernst. Transport activ. Pompa de Na+ K+ . Potentialul de repaos. Formula Goldmann-Hodgkin-Katz.
5. PROPRIETATI ELECTRICE ALE MEMBRANELOR. POTENTIALUL DE REPAOS SI DE ACTIUNE. Rezistenta si capacitatea membranara. Circuit electrc echivalent. Potential de repaos. Distributia ionilor. Potentialul de actiune. Caracteristicile stimulilor electrici . Propagarea potentialului de actiune. Sinapsa chimica/electrica. Reflexul rotulian. Biopotentiale-exemple.
6. BIOFIZICA PERCEPTIEI VIZUALE. ELEMENTE DE OPTICA MEDICALA. Structura ochiului, medii transparente. Structura retinei. Chimia fotopigmentilor. Acomodarea. Teoria HELMHOLTZ –YUANG-Vedera colorata. Defecte de vedere si corectia lor. Formula lentilelor.
7. MECANISME BIOFIZICE ALE PERCEPTIEI AUDITIVE. Analizatorul acustic structura: urechea externa, medie, interna. Legea propagarii sunetului. Semnale sonore-clasificare. Caracteristicile unei unde sonore. Presiunea Sonora. Intensitatea Sonora/Nivelul sonor . Taria Sonora. Curbe de tarie egala. Audiograma. Defecte ale auzului. Ultrasunetele. Efectul piezoelectric. Proprietati ale ultrasunetelor in organism. Efectul Doppler.
8. Interactiunea radiatiilor ionizante si neionizante cu materia vie. Clasificare. Raze X-producere si caracterizare, proprietati. Dezintegrarea radioactiva.Tipuri de radiatii ionizante-caracteristici. Radioactivitatea. Legea dezintegrarii radioactive. Activitatea unei surse, unitati de masura, timpul mediu de viata. Timpul de injumatatire.
9. NOTIUNI DE DOZIMETRIA RADIATIILOR. RADIOIZOTOPI UTILIZATI IN MEDICINA. Detectorul Geiger-Müller. Efectele radiatiilor. Izotopi naturali si artificiali. Radioizotopi in tratarea cancerului. Medicina de diagnostic: PET. Sterilizarea prin iradiere.
10. DOZE DE RADIATII- Definitie si unitati de masura. Doza de ioni. Doza de energie absorbita. Eficacitatea biologica, doza biologica. Doza maxima admisa. Efecte directe si indirecte. Radioliza apei. Efecte asupra celulelor- legea Bergonie Tribondau. Radiatia neionizanta. Cromofori. Absorbtia radiatiilor UV-VIS de catre unele legaturi chimice. Efecte ale radiatiilor neionizante. Fotochimia. Ozonul. Efecte asupra proteinelor si acizilor nucleici. Influenta UV asupra tesuturilor.

11. BIOMATERIALE, clasificare, proprietati, exemple.

        TEHNICA DENTARA anul universitar 2020/2021

                    Tematica pentru examen

 1. TERMODINAMICA BIOLOGICA: Cicluri bio-geochimice: carbonul, azotul-ploaia acida. Primul principiu al termodinamicii, caloria. Entalpia, legea lui HESS. Bilantul energetic al unui organism viu. Coeficienti izocalorici, Calculul aportului de energie si al cheltuielilor energetice. Fluide biologice-proprietati generale.
 2. Biofizica contractiei musculare. Tipuri de contractie musculara. Structura muschilor striati.
 3. Membrane biologice. Definitie, generalitati. Compozitie, proprietati fizico-chimice. Difuziunea libera, legile lui Fick, coeficientul de difuziune/de permeabilitate. Membrane semipermeabile.
 4. Mecanisme de transport pasiv. Osmoza, presiunea osmotica. Solutii izotone, hipertone si hipotone. Osmoza inversa, filtrarea apei potabile. Principiul dializei.
 5. Biofizica perceptiei vizuale. Structura ochiului, rolul si functia partilor componente. Acomodarea vizuala.Defecte de vedere si corectii . Lentile, formula lentilelor.
 6. Biofizica perceptiei auditive.Urechea externe, medie, interna-parti componente si rolul lor. Semnale sonore pecepute de urechea umana.Presiunea Sonora, intensitatea sonara si nivele sonore. Taria Sonora. Audiograma. Defecte de auz, corectii. Ultrasunete, definitie, producere. Efectul Doppler, aplicatii medicale.
 7. Interactiunea radiatiilor ionizante si neionizante cu materia vie. Clasificarea generala radiatiilor. Radiatiile X, producere, proprietati. Tubul de raze X. Tipuri de radiatii ionizante corpusculare: radiatia alfa, beta (+ si -), gamma. Radioactivitatea. Legea dezintegrarii radioactive. Activitatea unei surse radioactive. Timpul de injumatatire.
 8. Dozimetria radiatiilor. Detectorul Geiger Muller. Izotopi naturali si artificiali. Sterilizarea prin iradiere. Doze de radiatie: doza de ioni, doza de energie absorbita, doza biologica, doza maxima admisa. Efecte radiochimice ale radiatiilor ionizante. Producerea radicalilor liberi.
 9. Radiatii neionizante-definitie, generalitati. Cromofori. Efecte biologice. Ozonul.
 10. Biomateriale utilizate in medicina dentara.Clasificarea biomaterialelor. Aplicatii generale, importanta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *